INFORMATION

Vindhäxor – ett levande väsen
Eva Lundqvist (f. 1951) har arbetat med dans i större delen av sitt liv. Dansens drivkraft förde henne till dansmetropolerna London och New York. I London arbetade hon med London Contemporary Dance Theater
som turnerade runt om i världen. I New York studerade hon för koreografer som Merce Cunningham, Viola Faber och Dan Wagoner. Efter några lärorika år utomlands kom hon i kontakt med koreograf Birgit Åkesson
som kom att bli hennes mentor. 1977 uppfördes Eva Lundqvists första verk och ensemblen, som döptes till Vindhäxor av koreograf Greta Lindholm, bildades tillsammans med dansarna Linda Forsman och Marzenna Kolesnik.
I den här utställningen, Vindhäxor – ett levande väsen, vill Eva Lundqvist återge den magiska resa som det 40-åriga arbetet med dans har varit. Eva har skrivit texterna och även de dikter som ingår.
Så här säger Eva Lundqvist om sitt arbete: ”Rörelsen är flyktig, lynnig, ständigt föränderlig, aldrig stilla. Rörelsen lever i oss oavbrutet. Vi följer dess föränderlighet, dess aldrig
vilande ström, endast som ett redskap. Aldrig som dess betvingare.”


Windwitches – a Living Spirit
Eva Lundqvist (b. 1951) has worked with dance most of her life. The power of dance drove her to the dance metropolises London and New York. In London she worked with the London Contemporary Dance Theater that also toured around the world.
In New York she studied for choreographers such as Merce Cunningham, Viola Faber and Dan Wagoner. After these formative years she came into contact with choreographer Birgit Åkesson who became her mentor.
In 1977 Eva Lundqvist presented her first work and the group, Vindhäxor (Windwitches), named by choreographer Greta Lindholm, was formed together with the dancers Linda Forsman and Marzenna Kolesnik.
In this exhibition, Windwitches – a living spirit, Eva Lundkvist would like to tell you about this magical journey that 40 years of work with dance has been. Eva has written all the texts to the exhibition and also the poems.
Eva Lundqvist says this about her work: “Movement is elusive, capricious, constantly changing, never still. Movement lives in us always. We follow this fluctuation, use this restless stream, but only as an instrument, never as its master.”


Eva Lundqvist
koreograf, dansare, danspedagog

Utbildning :
1968 - 1969 : Balettakademin - Stockholm
1970 : London School of Contemporary Dance - London, England

Internationell verksamhet som Dansare :
1971 - 1972 : Medlem i London Contemporary Dance Theatre Company - London, England

Fördjupningsstudier :
1973 : Studier för Merce Cunningham, Viola Faber och Dan Wagoner - New York, USA
1974 - 1976 : Egna studier under ledning av Birgit Åkesson - Stockholm

Konstnärliga utmärkelser som Koreograf :
1992 : Konstnärslön från Svenska Staten
2005 : Konstnärsbelöning från Svenska Akademien

Danskompaniet Vindhäxor
1977 - 2015 : En av grundarna till Danskompaniet Vindhäxor och är verksam där sedan 1977 som :
Konstnärlig Ledare, Koreograf och Dansare
1977 - 2015 : Under dessa år har Eva Lundqvist skapat över 40 Dansverk för Danskompaniet Vindhäxor

Ett axplock bland verken före 1994 : ” Vattnet vänder ”, ” Fjärran från Kaukasus ”, ” Öar ”, ” Molnstigar ”, ” Kråkåker ”, ” Jordansikten ”,
” Drömvävarna ”, ” De levande ”, ” Tiden reser okänd vild ”, ” Simma i ensam natt ”

Samtliga verk, med nyskriven musik för verket, oftast framförd av kompositörerna / musikerna själva Kompositörer vilka skrivit musik till dessa verk är bland andra : Jonas Lindgren, Mats Persson, Per - Henrik Wallin, Lubomir Melnyk, Goran Kajfes, Dror Feiler och Eblis Alvares.
Danskompaniet Vindhäxor har även turnerat omfattande i Sverige och Europa samt USA

Glashuset
1981 - 1992 : Eva Lundqvist var Konstnärlig Ledare för Dansteatern Glashuset och en av dess grundare

Danspedagog
Eva Lundqvist bedriver också verksamhet som Pedagog för professionella dansare. Hon har under hela sin tid som Koreograf, Dansare och Pedagog haft ett mycket starkt intresse för den Nutida
Dansens utveckling och har därför skapat ett - helt egenutvecklat - Komplett Träningssystem För Nutida Dansare

Urpremiärer sedan 1994 :
1994 : ” Flod ” - Dansens Hus, Stora Scen
1996 : ” Catfish Road ” - Kulturhuset
1999 : ” Man at sea ” - Moderna Museet
2000 : Co - Producent till Dalila Da Silva Costa´s CD - ” Dalila - Soberana ”
2002 : ” Ljusdykare ” - Dansteatern Glashuset
2004 : ” Där Änglar Landar - Mistlur ” - Dansteatern Glashuset
2005 : ” Ljusdykare ” Omarbetad version för 10 dansare - Dansens Hus, Stora Scen
2005 : ”Regn Regnbåge Regn - Nattvind ” - Dansteatern Glashuset
2006 : ” Blå närmast vatten - Ödegårdar ” ( Work in Progress ) - Dansteatern Glashuset
2007 : ” Blå närmast vatten - Ödegårdar ” - Dansens Hus, Stora Scen
2008 : ” Fågel Man - Nattström ” - Spegelteatern
2008 : ” Som fåglar färdas - Bråddjup ” - Kulturhuset
2009 : ” Om en viskning ” - Teater Replica
2010 : ” Uv´s längtan ” ( Work in Progress ) - Teater Replica
2011 : ” I dröm - tysta sken ” - Teater Replica
2011 : ” ... saw the white buffalo dancing ” - Dansens Hus, Stora Scen
2012 : ” Längtan ” - 3dje våningen, Göteborg
2013 : ” Cheetah running ” - Dansens Hus, Stora Scen

Samtliga verk har helt nyskriven musik för verket, framförd live, ofta med kompositörerna som med - musiker tillsammans med flera av Sveriges absolut starkaste musiker inom : Rock, Jazz och Nutida musik.

Sagt om :
Eva Lundqvist har i mer än ett kvarts sekel varit en av den fria dansens ledande företrädare i Sverige, en av de verkliga nyskaparna, vars stil inte kan förväxlas med någonting annat. Hon utvecklar sina koreografier med ett nytt förhållande mellan dansaren och tiden. Hon bygger sina dansverk på en organisk form, som växer ur en kärna bestående av ett litet antal fundamentala rörelser. Denna form visade sig kunna integrera starka scenografiska och musikaliska element utan att uppge sin egenart. I stället för att berätta skapar hennes dansverk, med hjälp av rörelsen, en allegorisk terräng - platser som samtidigt är ogripbara och mycket konkreta och som ger varje koreografi ett unikt innehåll.
- Horace Engdahl -

Eva Lundqvist har utvecklat en helt egen teknik sedan 1970 - talet och som många svenska dansare
skolats i. Denna rörelseforskning är en ständigt pågående process.