GLASHUSET 1982 - 1992
Glashuset, som grundades av Marzenna Kolesnik och Eva Lundqvist var gruppens hemmascen i över tio år. Huset var även en gästscen för utövare av nutida dansformer från hela Europa och USA. Här pågick ständiga samtal om grunderna för moderna dansformer. Föreställningar och dansträning utvecklades för att möta nya former av scenframträdanden. Gäster bjöds in som till exempel Meredith Monk med sin vokalensemble, dansare från Trisha Brown Dance Company, Jane Darling, Eva Karcaq, Karen Levey, Steven Petronio och en av kontaktimprovisationens skapare Nancy Stark Smith. I Glashuset gavs pedagoger möjlighet att undervisa elever, barn, amatördansare och professionella dansare. Andra konstutövare som Dror Feiler med Lokomotiv Konkret, Bruno K. Öijer med Fläskkvartetten uppträdde också i huset. Intresset runt Glashuset växte och växte. En fruktbar tid inleddes för den nutida dansen i Stockholm.THE GLASSHOUSE 1982–1992
Founded by Marzenna Kolesnik and Eva Lundqvist the Glasshouse was home to the Windwitches for more than 10 years. It also became a guest stage for performers from Europe and the United States. Constant discussion concerning the development of modern dance training and new performance techniques took place in the house. Invited guests included Meredith Monk with her vocal ensemble, dancers from the Trisha Brown Dance Company, Jane Darling, Karen Levey, Eva Karcaq, Steven Petronia and Nancy Stark Smith who taught Contact Improvisation. Dance teachers were given the opportunity to offer a variety of classes to both amateur and professional dancers as well as to students and children. The Glasshouse also presented performances by Dror Feiler with Lokomotiv Konkret, Bruno K. Öijer with the Flesh Quartet, as well as many other experimental artists. Interest in the theater grew rapidly, which in turn contributed to a fruitful time for modern dance in Stockholm.