ÄVEN MÅNENS BANA ÄR RUND 1980
Produktionen framfördes på Moderna Museet tillsammans med tidigare verk i samarbete med Jonas Lindgren och Fläskkvartetten. Konstnär Rolf Hansson stod för scenografin. Även månens bana är rund turnerade i Europa och uppfördes avslutningsvis på Festival of Fools i Köpenhamn.


THE ORBIT OF THE MOON 1980 The production was performed at Moderna Museet, Stockholm, in a program together with earlier works. Again, to music by Jonas Lindgren and the Flesh Quartet. The artist Rolf Hansson created the scenography. The piece toured in Europe with final performances at the Festival of Fools in Copenhagen.


Koreograf ~Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Juan Techera, Pelle Tivenius
Kompositör ~ Composer: Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Mattias Helldén, Örjan Högberg, Jonas Lindgren, Richard Rolf, Sebastian Öberg


FJÄRRAN FRÅN KAUKASUS 1982
Tillsammans med kompositören och musikern Mats Persson arbetade jag vidare. Vi undersökte samspelet mellan rörelse och musik. Samarbetet resulterade i ett 60 minuter långt solo med titeln Fjärran från Kaukasus. Verket bjöds in till Moderna Museet och uppfördes i stora utställningshallen. Produktionens ljus sattes av Ilkka Volanen. Han är en av de konstnärer som blivit grundstommen i ensemblens utveckling. Ett samarbete som pågår än i dag. Fjärran från Kaukasus framfördes i Europa och USA – med över 100 föreställningar – bland annat i St. Mark´s Church, New York.


Far from Caucasus 1982
The composer and pianist Mats Persson and I worked together in a studio capturing recurring movement and musical material. The result was a one hour- long solo Far from Caucasus. The work was performed in the large exhibition hall at Moderna Museet. Ilkka Volanen designed the lighting. Still working to the present day with Eva Lundqvist his artistic vision became central to the Company´s development. Far from Caucasus had more than 100 performances in Europe and America, including at St. Mark´s Church in New York.Koreograf, Dansare~ Choreographer, Dancer: Eva Lundqvist
Kompositör, Musiker ~Composer, Musician: Mats Persson
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen


FJÄRRAN FRÅN KAUKASUS FORTSÄTTNINGEN 1983
Ett år senare fick det timslånga solot, Fjärran från Kaukasus, ett tillägg bestående av en gruppkoreografi för fem dansare. Den nya versionen turnerade i Europa och visades på festivalen i Chateau Vallon. Martha Graham Dance Company var festivalens huvudattraktion och den franske poeten Louis Aragon var inbjuden som ”poet in residence”. Det var en stimulerande och lärorik period för Vindhäxor.


FAR FROM CAUCASUS 2 1983 One year later choreography for a group of five dancers was added to Eva Lundqvist´s original solo, Far from Caucasus. This new version of the piece toured in Europe, including the Festival at Château Vallon. The Martha Graham Dance Company was the festival´s main attraction. The French poet Aragon was there as “poet in residence”. An inspiring place and time for Windwitches.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Björn Elisson, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Juan Techera
Kompositör, Musiker ~ Composer, Musician: Mats Persson
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


TRACK FOLLOWS 1983
Dansteatern Glashuset grundades 1983 av dansaren Marzenna Kolesnik och Eva Lundqvist. Scenen kom att bli den första experimentscenen för dans i Sverige. Under de kommande åren skulle många personer bli viktiga i äventyret Glashuset. En av dessa var Ilkka Volanen som gjorde banbrytande ljusdesign för flertalet av de verk som framfördes. Till den då ännu oupprustade teatern bjöd vi in koreograf Mary Fulkerson och kompositör Jim Fulkerson. De arbetade med en föreställning som fick namnet Track Follows. Repetitionerna skedde i Glashuset samtidigt som lokalerna reparerades. Verket visades på Moderna Museet under en festival organiserad av Monica Nieckels. Några av de inbjudna koreograferna var Pauline de Groot och Julian Hamilton med musikerna Pete Zumo och Mattieu Kaiser. Föreställningen Track Follows turnerade sedan i England och Sverige.


TRACK FOLLOWS 1983
In 1983 Eva Lundqvist and the dancer Marzenna Kolesnik founded a dance theater which they named the Glasshouse. It became the first stage for experimental dance in Sweden. Many people were important to the growth of the Glasshouse over the coming years. Ilkka Volanen was a key figure in this venture, creating ground-breaking lighting designs for the majority of works performed there. With the theater still undergoing renovations the choreographer Mary Fulkerson and composer Jim Fulkerson were invited to rehearse a show for Moderna Museet, as part of a festival organised by Monika Nieckels. Among those invited to the festival were choreographers Pauline de Groot and Julian Hamilton with musicians Pete Zumo and Mattieu Kaiser. Track Follows toured in England and Sweden.Koreografer ~ Choreographers: Mary Fulkerson, Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Andy Cowton, Martin Coles, Mary Fulkerson, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist David Simmonds
Kompositör ~ Composer: Jim Fulkerson
Musiker ~ Musicians: David Fulkerson Jim Fulkerson
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


ÖAR 1984
Öar blev det första verket på dansscenen i Glashuset. Publiken ombads behålla sina ytterkläder på – eftersom lokalen endast värmdes upp av ett par byggfläktar. Dansarnas bara fötter fick värme från Svobodas, ljusramper, som lånats in från Helsingfors. Ytterligare hjälp kom från Kungliga Dramatiska Teatern som lånat ut sin turnérigg. Det hela blev en värmande upplevelse i en kylig atmosfär och föreställningen dansades vecka efter vecka. Äntligen kunde vi framföra enskilda dansverk under längre perioder. Samtidigt blev det möjligt för en ny publik att hitta till föreställningarna. Öar turnerade i Europa.


ISLANDS 1984
Islands is the first work performed on the newly completed Glasshouse stage. The public was advised to keep their overcoats on, as the only heating was provided by building fans! The Svoboda lighting ramps, on loan from Helsinki, kept the dancers´ bare feet warm. The Royal Dramatic Theater, Stockholm, helped out by lending their touring lighting rig. The event turned out to be a warming experience in an otherwise chilly atmosphere. The permanent venue allowed performances to carry on week after week, which in turn led to a new public finding its way to experimental dance. Islands toured in Europe.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Linda Forsman, Maria Hammarsten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos
Kompositörer ~ Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk
Musiker ~ Musicians: Lubomyr Melnyk
Ljudband ~ On tape: Jim Fulkerson
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Carina Dangoor
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


MOLNSTIGAR 1985
Verket skapades och uppfördes i Glashuset som hade förvandlats från att ha varit ett nedgånget slitet garage till en modern välutrustad dansteater med träningslokaler, omklädningsrum, duschar och bastu. Det var tack vare bankdirektör Hugo Canemans och arkitekt Anders Bergkrantz insatser som detta blev möjligt. Hugo Caneman köpte huset och totalrenoverade det precis enligt våra önskemål. Han hävdade att den experimentella konsten är ett lands lunga – en tankeställare för dagens kulturpolitiker. Glashuset med sin experimentella inriktning väckte internationellt intresse och fick internationell support. Föreställningen Molnstigar turnerade bland annat till New York och framfördes i St. Mark´s Church.


CLOUD PATHS 1985
Cloud Paths was created and performed at the Glasshouse which, thanks to bank director Hugo Caneman and architect Anders Bergkrantz, had been completely renovated, transformed from a run-down garage to a modern and well-equipped dance theater with a beautiful sprung wooden floor, as well as rehearsal rooms, dressing rooms, showers and sauna. Hugo Caneman bought the building and followed our wishes to the letter to achieve the rebuilding. He maintained that experimental art is the life-breath of a nation – a thought worthy of consideration in the cultural climate of today. The experimental spirit permeating the Glasshouse awakened international interest and support. Clouds toured to, among other places, New York to perform at St. Mark´s Church.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~Dancers: Martin Coles, Andy Cowton, Linda Forsman, Maria Hammarsten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos
Kompositör, Musiker ~ Composer, Musician: Lubomyr Melnyk
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Ann-Marie Broms
Ljudcollage ~ Soundtrack: Ilkka Volanen
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


KRÅKÅKER 1985
Kråkåker skapades i Glashuset och framfördes 135 gånger. Uppsättningen var Jane Darlings första produktion tillsammans med Vindhäxor. Den vann stort gensvar hos både publik och press. Med Kråkåker blev både ensemblen och Glashuset etablerade på den svenska danskartan.


CROWFIELDS 1985
Created in the Glasshouse and performed 135 times Crowfields also marks the dancer Jane Darling´s first appearance with the company. A hit with both public and the critics this work placed Windwitches and the Glasshouse firmly at the center of modern Swedish dance.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Jane Darling, Lasse Eidevall, Linda Forsman, Maria Hammarsten, Lars Högfeldt, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist
Kompositör, Musiker ~ Composer, Musician: Lubomyr Melnyk
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Monika Fulleman
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


JORDANSIKTEN 1986
Verket skapades i Glashuset och var ett samarbete med kompositör Jonas Lindgren. Det turnerade till Berlin och Genève. Poeten Mads Rydman, som länge varit vårt stora stöd, visade sin intuitiva magi när han hittade den gamla tallen som blev föreställningens scenografi. Jag letade efter ett träd till Jordansikten och Mads visste exakt vilket som skulle passa, nämligen en tall som blixten slagit ner i, ute i Roslagen. Perfekt, bara Mads kunde veta!


EARTHFACES 1986
Created in the Glasshouse in collaboration with the composer Jonas Lindgren Earthfaces toured to Berlin and Geneva. The poet Mads Rydman, a great and long-time supporter of the Windwitches company, gave proof of his intuitive magic by finding the old pine tree which became the scenography. I had been looking for a fallen tree, Mads knew exactly where to find it – a pine struck down by lightning out in the islands. It was perfect!Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Jane Darling, Lasse Eidevall, Linda Forsman, Janne Kilpiö, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, My Nilzén
Kompositör, Musiker ~ Composer, Musician: Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Birre Burman
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


DRÖMVÄVARNA 1987
Mads Rydmans tall fick en plats även i denna produktion, men först efter att man kluvit stammen i två delar. Stammens ena del blev drömgungan och den andra delen blev platsen för vila. Drömvävarna skapades i Glashuset och turnerade bland annat till Paris, London och Genève. Föreställningen var så välbesökt att den framfördes två hela säsonger på Glashuset.


DREAMWEAVERS 1987
Mads Rydman´s tree was put to use again. Now split in two one half became the dream swing and the other a place for stillness. Dreamweavers, after creation and performances at the Glasshouse, toured to many places including Paris, London and Geneva. The show ran for two full seasons due to popular demand.>

Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Emilio Artessero, Jane Darling, Lasse Eidevall, Linda Forsman, Janne Kilpiö, Eva Lundqvist, My Nilzén
Kompositörer ~ Composers: Jonas Lindgren, Lubomyr Melnyk
Musiker ~ Musicians: Jonas Lindgren, Lubomyr Melnyk
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Kersti Vitali
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


DE LEVANDE 1988
Tallen användes här för tredje och sista gången som en del av scenografin. De levande blev ett verk med många nya dansare. Några av de som ingått i Vindhäxor under flera år hade lämnat oss, bland annat Linda Forsman som varit med från starten. Nya dansare kom in och nya verk skapades. De levande skapades i Glashuset.


LIVING BEINGS 1988
The old pine tree was used in the scenography for the last time. Living Beings marks a time when several dancers moved on after many years with the company, including Linda Forsman who was one of the original members. New dancers joined the group and new works were created. Created and performed in the Glasshouse.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Emilio Artessero, Jane Darling, Eva Lundqvist, Susanne Svantesson,
Kompositör, Musiker ~ Composer, Musician: Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Lou T Lundqvist
Kostym ~ Costume design: Ingegerd Aigner
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


FLYGARE 1989
Ett stort tungt mässingsrör användes som en del av ljudbilden, vilket tillsammans med musikerna fick hela huset att vibrera. I scenografin återkom mässingdetaljerna i form av en ramp i mässing, vingar av tunna mässingsrör, tråd och nät. Flygare tillkom i Glashuset och turnerade sedan i Tyskland. Det musikaliska samarbetet mellan Jonas Lindgren och Mats Persson, två kompositörer som åtföljdes av musikerna Örjan Högberg och Kristine Scholz, var unikt i denna produktion.


Aviators 1989
On stage was a ramp made of brass; wings made of thin brass tubing, wire and netting; and a large, heavy brass pipe which was used as a percussion instrument whose resonance shook the building. Aviators, created and performed in the Glasshouse, also toured in Germany. A notable feature of this production was the collaboration between composer Jonas Lindgren accompanied by Örjan Högberg and composer Mats Persson accompanied by Kristine Scholz.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Jane Darling, Paul Johnson, Janne Kilpiö, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Susanne Svantesson
Kompositörer ~ Composers: Jonas Lindgren, Mats Persson
Musiker ~ Musicians: Örjan Högberg, Jonas Lindgren, Mats Persson, Kristine Scholz
Scenografi ~ Scenography: Thomas Eriksson, Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Ingegerd Aigner
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


1970 |  1980  |  1990 |  2000 |  2010 |  VIDEO