LJUSDYKARE 1 2002
För första gången på 10 år är vi tillbaka i Glashuset igen tack vare Spegelteaterns Peter Bööks insatser för ensemblen. Nu anslöt sig dansaren Ingrid Lundmark vilket blev ett samarbete som kom att pågå genom flera produktioner. Till föreställningen Ljusdykare 1 fick Vindhäxor hjälp av Eric Bohman som lånade oss en stor ljusutrustning. Nu kunde Ilkka Volanen fortsätta utveckla sitt experimenterande med ljusdesign för dans. För det musikaliska samarbetet stod Jonas Lindgren och Goran Kajfeš.


LIGHTDIVERS 1 2002
For the first time in 10 years Windwitches was back working at the Glasshouse, thanks to Peter Böök, the director of Spegel Teatern. Ingrid Lundmark joined the company at this time and stayed for several productions. Eric Bohman helped by lending the group specialised lighting equipment, which allowed Ilkka Volanen to further develop his experimental lighting designs. The music was composed and played live by Jonas Lindgren and Goran Kajfeš.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Dan Johansson, Ingrid Lundmark, Stephane Mensah
Kompositörer ~ Composers: Goran Kajfeš, Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Goran Kajfeš, Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Annukka Pykäläinen
På film ~ On film: Julian Kolesnik Lindgren
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


DÄR ÄNGLAR LANDAR – MISTLUR 2004
I detta verk gjordes en anknytning till min hemstad Karlskrona, min önskan var att hitta platser där änglar kunde landa. Jag ville genomföra ett verk där dansen och kreativiteten fick sitt ursprung i de tankar som min barndom har gett upphov till. Vi sökte oss till Marinbas 2, där min pappa hade arbetat, för att höra om där fanns platser för änglar att landa på. De var tillmötesgående och vi fick komma in på basen för att själva finna dessa platser. Jag ville också göra en konsert med fyrtornens mistlurar. Det ledde till ett samarbete med Svenska Fyrsällskapet där de tysta fyrarnas mistlurar fick höras igen. Vi genomförde en fyrresa ner över Europa för att knyta an till landskap där många i yttersta sjönöd räddats genom fyrars mistlurar och ljus. Dessa ljud plus ljud av fågelvingar blev ljudmattan, som sedan möttes av kompositören Dror Feilers pianomusik med Jozé Maria Sá Lihnares som ledande slagverkare.


ANGELS LANDINGS 2004
My desire was to find places where angels might land. I wanted to create a work born from the dream images of my childhood. We visited Marinbas 2 in Karlskrona - where my father had worked - to look for possible landing sites, and we were allowed to enter and search for ourselves. I wanted to make a soundscape using lighthouse foghorns. This idea led to a meeting with the Swedish Lighthouse Association, who let us listen to the foghorns of now silenced lighthouses. We travelled to the lighthouses of Europe to remember those in direst need whose lives had been saved by the foghorns and lights. The sound of bird-wings was added to foghorns and joined by Dror Feiler´s piano music with Jozé Maria Sá Lihnares as leading percussionist.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Linda Blomkvist, Dan Johansson, Ingrid Lundmark, Stephane Mensah, Alexandra Sende
Kompositör ~ Composer: Dror Feiler
Musiker ~ Musicians: Luciana Marques, Jozé Maria Sá Lihnares
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Annukka Pykäläinen
Ljudband ~ Soundtrack: Jesper Fredin, Eva Lundqvist
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-SpinksLJUSDYKARE 2 2005
Verket skapades för Kungliga Svenska balettskolans avgångselever på moderna linjen och två dansare, Alexandra Sende och Linda Blomqvist, från Vindhäxor. Föreställningen koreograferades till stora scenen i Dansens Hus.


LIGHTDIVERS 2 2005
This version of Lightdivers 1 was made to showcase the Royal Swedish Ballet School´s modern dance students in their final year. They were joined on Dansens Hus main stage by two of the dancers from the Windwitches company, Alexandra Sende and Linda Blomkvist.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Kungliga Svenska balettskolans avgångselever ~ Royal Swedish Ballet School´s graduating-class, Linda Blomkvist, Alexandra Sende
Kompositörer, Musiker ~ Composers, Musicians: Goran Kajfeš, Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Ilkka Volanen
Kostym ~ Costume design: Annukka PykäläinenREGN REGNBÅGE REGN – NATTVIND 2005
Verket blev det allra sista i Glashuset. Året var 2005. Föreställningen skapades tillsammans med Eblis Alvarrez och musikerna Jennifer Dills och Linda Edsjö. Det blev en värdig avslutning på åren i Glashuset. Arbetet med föreställningen Blå närmast vatten - Ödegårdar påbörjades. Vi flyttade till Gasklockorna i Hjorthagen. Birgitta Öhman och Mattias Modig filmade denna produktion och flytten från Glashuset i kortdokumentären Om att övervinna ett avsked.


RAIN RAINBOW RAIN – NIGHT WIND 2005
Rain Rainbow Rain – Night Wind was the last work to be danced in the Glasshouse. The year was 2005. The music was composed by Eblis Alvares and performed by Jennifer Dills and Linda Edsjö. A worthy ending to our time there. We began rehearsals of Blue Nearest Water. And moved yet again, to a studio located in the old Gasworks in Stockholm. Birgitta Öhman and Mattias Modig filmed Rain Rainbow Rain-Night Wind. They also filmed the move from the Glasshouse in a short documentary called Conquering Rejection.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Alison Ahl, Linda Blomkvist, Dan Johansson, Love Källman, Andrea Rygh, Alexandra Sende
Kompositör ~ Composer: Eblis Alvares
Musiker ~ Musicians: Jennifer Dills, Linda Edsjö
Scenografi ~ Scenography: Tarja Ervasti
Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti
Kostym ~ Costume design: EwaiWalla
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


BLÅ NÄRMAST VATTEN – ÖDEGÅRDAR 2007
Blå närmast vatten – Ödegårdar markerar Vindhäxors 30-åriga verksamhet och föreställningen skapades på inbjudan av Dansens Hus. Verket visades på deras stora scen 2007. Inspirationen kom från havet och dess färgtoner med avstånd och längtan. Fyrtornets ljus kretsade för ett ögonblick över scenen. Föreställningen gav en känsla av tillhörighet i en svunnen tid med de stora gärdsgårdsstörarna. Dåtid, längtan, hav och ödegårdar i Tarja Ervasti’s ljussättning.


BLUE NEAREST WATER 2007
Blue Nearest Water was commissioned by Dansens Hus to celebrate Windwitches 30th anniversary. Inspired by the sea and its endless colour shades, distances and longings. A momentary lighthouse beam swept the stage. Past, longing, the sea, and deserted fields in Tarja Ervasti´s lighting design.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Linda Blomkvist, Dan Johansson, Love Källman, Ingrid Lundmark, Stephane Mensah, Andrea Rygh, Alexandra Sende
Kompositör ~ Composer: Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Jennifer Dills, Linda Edsjö, Julian Kolesnik Lindgren, Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti
Kostym ~ Costume design: EwaiWalla
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


FÅGEL – MAN – NATTSTRÖM 2008
Verket gjordes för spegelteaterns lilla spelscen på inbjudan av Peter Böök. Tanken var att göra deras lilla spelscen 50m² till en intim spelplats för dans. Fågel – Man – Nattström var också en skiss till det verk som sedan kom att heta Som fåglar färdas- Bråddjup. Foto är från repetitioner i Gasklockorna.


BIRD – MAN – NIGHT TIDES 2008
Peter Böök invited Windwitches to make a piece for Spegel Theater´s small (50 square meters) stage. This work became the sketch for As Birds Travel. The photograph is from rehearsals at the Gasworks.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Dan Johansson, Love Källman, Stephane Mensah, Fredrik Tigerklo
Kompositör ~ Composer: Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Julian Kolesnik Lindgren, Sonia Kolesnik Lindgren, Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti
Kostym ~ Costume design: EwaiWalla
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


SOM FÅGLAR FÄRDAS – BRÅDDJUP 2008
Tornseglaren och den arktiska tärnan är långflygare, deras kraft outsinlig, deras frihet självklar. De ger oss världen ur ett helt annat perspektiv, kanske det viktigaste för fortsatt liv. Föreställningen visades i Kilen, Kulturhuset 2008. Produktionen var ett samarbete med fågelfotografen Brutus Östling.


AS BIRDS TRAVEL 2008
The swift and the arctic tern are long-distance flyers, their strength inexhaustible, their freedom self-evident. They offer us another perspective, perhaps the most important for continued existence. Performed in Kilen at Stockholm´s Culture House. This production was a collaboration with the renowned bird photographer, Brutus Östling.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Dan Johansson, Love Källman, Stephane Mensah, Fredrik Tigerklo
Kompositör ~ Composer: Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Julian Kolesnik Lindgren, Sonia Kolesnik Lindgren, Jonas Lindgren
Foto ~ Bird photographs: Brutus Östling
Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist
Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti
Kostym ~ Costume design: EwaiWalla
Bild och videobearbetning ~ Image and video editing: Lou T Lundqvist
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


OM EN VISKNING 2009
Nu var vi baserade i Teater Replicas lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Om en viskning var en önskan om att höra det viskade budskapet från fjärran i en kaotisk värld. Verket var ett samarbete med konstnär Rolf Hansson. Samma år, 2009, lämnade Stephane Mensah Vindhäxor efter 20 års samarbete. Även Ingrid Lundmark lämnade oss. Båda dansarna flyttade från Sverige.


ABOUT A WHISPER 2009
2009 finds us based at Theater Replica in Stockholm. About a Whisper was a wish to hear a whispered message far beyond a chaotic world. The artist Rolf Hansson designed the scenography. The same year, 2009, saw the departure of Stephan Mensah after 20 years with the group; Ingrid Lundmark also left Windwitches at this time.Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist
Dansare ~ Dancers: Love Källman, Ingrid Lundmark, Stephane Mensah
Kompositör ~ Composer: Jonas Lindgren
Musiker ~ Musicians: Sonia Kolesnik Lindgren, Jonas Lindgren
Scenografi ~ Scenography: Rolf Hansson
Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti
Kostym ~ Costume design: EwaiWalla
Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks


1970 |  1980  |  1990 |  2000 |  2010 |  VIDEO