2010 -


I dröm – tysta sken 2011

I drömbilders verklighet ges en absolut frihet. Föreställningen skapades i Teater Replicas lokaler och framfördes där våren 2011. Dansarna Eva Grieco, Mattias Jonsson och Pär Andersson anslöt sig till ensemblen och Dan Johansson kom tillbaka. Till föreställningen knöts även Dror Feiler med musikerna Jonny Axelsson och Ivo Nilsson. Dansarna deltog i den musikaliska bilden med en symfoni för cymbaler.


In Dream 2011

The reality in dream images offers an absolute freedom. A second work created at Theater Replica and shown there in the spring of 2011. Three dancers joined the Company – Pär Andersson, Eva Grieco, Mattias Jonsson – and Dan Johansson returned. Dror Feiler composed the music which was performed by Ivo Nilsson and Jonny Axelsson. The dancers formed part of the sound landscape with a symphony for cymbals.

Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist

Dansare ~ Dancers: Pär Andersson, Eva Grieco, Dan Johansson, Mattias Jonsson

Kompositör ~ Composer: Dror Feiler

Musiker ~ Musicians: Jonny Axelsson, Ivo Nilsson

Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist

Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti

Kostym ~ Costume design: EwaiWalla

Foto ~ Photo: Lesley Leslie-SpinksSaw the white buffalo dancing 2011

Drömmen kom som ett dansande vitt moln på klarblå himmel. Som de flesta tidigare verk är även detta baserat på en drömbild. I detta verk samarbetade jag med min bror Lou T Lundqvist som stod för ljussättning och videobearbetning. Verket skapades på inbjudan från Dansens Hus till deras 20-årsjubileum och visades på stora scenen hösten 2011.


Saw the White Buffalo Dancing 2011

A dancing white cloud in a clear blue sky. As so often before, this piece is based on an image from a dream. Lou T Lundqvist designed the lighting and edited the videos. Dansens Hus had invited Windwitches to create a new work for the Main Stage to celebrate their 20th anniversary in 2011.

Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist

Dansare ~ Dancers: Pär Andersson, Eva Grieco, Mattias Jonsson

Kompositör ~ Composer: Goran Kajfeš

Musiker ~ Musicians: Johan Bertling, Goran Kajfeš, Johan Holmegard, Alexander Zethson

Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist, Lou T Lundqvist, Ilkka Volanen

Ljussättning ~ Lighting design: Lou T Lundqvist

Kostym ~ Costume design: EwaiWalla

Film: Ilkka Volanen

Videobearbetning ~ Video editing: Lou T Lundqvist

Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks
Längtan 2011

Längtan är oändlig, ständig, vi längtar så är det bara. Längtan skapades till dansscenen 3:e Våningen i Göteborg. Det var en duett för Dan Johansson och Andrea Rygh. Föreställningen visades endast i Göteborg vid detta tillfälle.


Longing 2011

Longing is eternal, constant, we are always longing. Longing was created for the space “3rd Floor” in Gothenburg, as a duet for Dan Johansson and Andrea Rygh. Only performed on this occasion.


Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist

Dansare ~ Dancers: Dan Johansson, Andrea Rygh

Kompositör ~ Composer: Dror Feiler

Musiker ~ Musicians: Jonny Axelsson, Ivo Nilsson

Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist

Ljussättning ~ Lighting design: Lou T Lundqvist

Kostym ~ Costume design: EwaiWallaCheetah running 2013

Ett videoklipp av en springande Cheetah skickades till mig som en julhälsning från koreograf Eva Karzac. I en explosiv känsla, av sorg, saknad, ilska och intensiv kärlek till dansen och det fria, skapades detta verk för Dansens Hus stora scen och visades där 2013. Cheetah Running blev en värdig avslutning för Vindhäxors 40-åriga magiska resa, som aldrig tar slut.


Cheetah Running 2013

A video clip of a running Cheetah was sent to me as a Christmas greeting from the choreographer Eva Karzaq. A fury of feelings - a sense of sorrow, loss, and anger- coupled with my intense love for dance and all that is free led to the creation of Cheetah Running in 2013, a work made for and performed on the main stage at Dansens Hus. Cheetah Running became a worthy finale celebrating Windwitches´ magical journey, in spirit a journey never ending.

Koreograf ~ Choreographer: Eva Lundqvist

Dansare ~ Dancers: Eva Grieco, Dan Johansson, Jimmie Larsson

Kompositör ~ Composer: Dror Feiler

Musiker ~ Musicians: Tommy Björk, Dror Feiler

Scenografi ~ Scenography: Eva Lundqvist

Ljussättning ~ Lighting design: Tarja Ervasti

Kostym ~ Costume design: EwaiWalla

Foto ~ Photo: Lesley Leslie-Spinks