Exhibition 2018

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks

utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" på Dansmuseet

exhibition/utställning "Windwitches - a Living Spirit", Dansmuseet 3 sept 2018 - 6 jan 2018 utställningen "Vindhäxor - ett levande väsen" skapad av Eva Lundqvist, Ilkka Volanen och Lesley Leslie-Spinks